Deelnamevoorwaarden

DEELNEMERSVOORWAARDEN TWITTER/MOPUB ACTIE

IK DOE MEE MET DE ACTIE

Ik doe mee aan de actie van Stichting Data Bescherming Nederland (de “Stichting”) tegen Twitter, Inc., Twitter  en gelieerde partijenover het onrechtmatig gebruik van Software Development Kits met behulp van het zogenaamde Mopub-platform (“Actie”), en ik geef de Stichting hierbij de opdracht om mijn belangen als gedupeerde te behartigen.

Ik ben ten minste 18 jaar oud, of heb toestemming mijn ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger om mee te doen aan de Actie.

HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK?

  1. De Stichting behartigt mijn belangen door te onderhandelen over een schikking en/of het voeren van juridische procedures (zoals een collectieve actie op grond van artikel 3:305a BW). Daarbij kan de Stichting ook namens mij opt in-/opt-out verklaringen afleggen (om wel of niet mee te doen aan een collectieve actie of schikking). De Stichting beslist zelfstandig welke stappen zij onderneemt om eventuele compensatie te realiseren.
  2. Voor mijn deelname ben ik geen vergoeding verschuldigd. Alle kosten van de Actie zijn voor risico van de Stichting en worden volledig gefinancierd door een externe procesfinancier. Alleen als de Actie succesvol is, en ik in aanmerking kom voor een vergoeding, mag de Stichting een deel van het door mij te ontvangen bedrag – maximaal 20% – inhouden om de kosten van de Stichting te dekken (“no cure no pay”). De Stichting doet haar uiterste best om compensatie voor de gedupeerden te realiseren, maar kan dit niet op voorhand garanderen.
  3. Persoonlijke data die door de Stichting wordt verzameld wordt steeds volgens de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt. Zie in dat kader ook de privacy policy van de Stichting.
  4. Ik kan mijn deelname kosteloos en per direct beëindigen tot 14 dagen na het aanvaarden van deze overeenkomst. Daarna is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van één maand. Als ik op het moment van opzegging al in aanmerking kom voor een vergoeding (op grond van een rechterlijke uitspraak of een schikking), heeft de Stichting alsnog recht op een kostenvergoeding ter hoogte van maximaal 20% van het door mij te ontvangen bedrag (zie hierboven, punt 2.). Opzegging is mogelijk door een e-mail te sturen naar [email protected].
  5. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.