Ontwikkelingen

Ander nieuws
Uitspraak bevoegdheid

Uitspraak van de rechtbank over haar bevoegdheid is aangehouden tot 22 mei.

24/04/2024
Uitlating SDBN over het regievoorstel

Rb. Rotterdam wijst vonnis op 20240424 over haar relatieve bevoegdheid. Als de rechtbank zich onbevoegd verklaart, dan verwijst zij de procedure doornaar Rb. Amsterdam. Als de rechtbank zich bevoegd verklaart, dan vindt eind augustusde mondelinge behandelingplaats over de ontvankelijkheid van de Stichting.

 

08/03/2024
Regiezitting Rb. Rotterdam

Over het vervolg van de procedure waarbij de Rb. een regievoorstel deed aan partijen (zie proces-verbaal).

01/03/2024
Correspondentie (emails)

Tussen Birkway en Brinkhof over de status van Twitter Inc. ten behoeve van de regiezitting.

28/02/2024
Akte overlegging producties

X Corp. e.a. om status Twitter Inc. aan te tonen t.b.v. regiezitting.

15/02/2024
Tweede brief X Corp. e.a. aan de rechtbank met een reactie op het regievoorstel van de SDBN.
31/01/2024
Reactie SDBN op het bezwaar van gedaagden tegen de rolbeslissing van de rb. en een aanvullend regievoorstel van SDBN
31/01/2024
Incidentele conclusie van antwoord van SDBN op het bevoegdheidsverweer
29/01/2024
Rolbeslissing

Rb. Rotterdam om het bevoegdheidsverweer samen met de ontvankelijkheid van SDBN te behandelen op de zitting van 4 juni 2024.

24/01/2024
Incidentele conclusie tot relatieve onbevoegdheid

Incidentele conclusie tot relatieve onbevoegdheid door X. Corp, Twitter Int en Twitter NL BV  met het verzoek om de zaak door te verwijzen naar Rb. Amsterdam; tevens een reactie van deze gedaagden dat de niet verschenen gedaagde sub 2 (Twitter Inc) niet meer bestaat en is opgegaan in X Corp.

03/01/2024
SDBN akte overlegging bewijs van betekening aan gedaagden
03/01/2024
Uitbrengen dagvaarding

Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) begint definitief een rechtszaak tegen X. Corp (voorheen
Twitter), In een uitgebreide dagvaarding vordert de stichting schadevergoeding van X. Corp voor iedere gedupeerde.

13/09/2023
Indienen van de aanklacht

SDBN stelt Twitter aansprakelijk voor Mopub en nodigt Twitter uit tot nader overleg.

01/11/2022
Voorbereidingen

Oprichting Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN)

20/12/2021